Temperatuurmeting gebeurt via een hoogwaardige infrarood camera of een A.I. camera (Artificial Intelligence) oftewel kunstmatige intelligentie welke geen gegevens opslaat.  

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat indien het alleen gaat om het aflezen van de temperatuur op een thermometer, dus zonder (de bedoeling om) deze meetgegevens te bewaren (door te geven, te registreren) en zonder een automatische verwerking (poortjes die openen, groen licht) dan valt dat aflezen op zichzelf niet onder de bescherming van de AVG. En dus ook niet onder het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Zo valt het niet onder de AVG als u uw werknemers, bezoekers of klanten enkel de gelegenheid geeft om hun eigen temperatuur te meten.

U vindt hier de link naar de betreffende pagina.